Baneris web 2015

Ieteikumi 

Virtuves kalpošanas ilgums ir atkarīgs no atbilstoši izvēlētiem materiāliem un to pareizas kopšanas. Svarīgi ir laikus notīrīt izveidojušos traipus uz virsmām, regulāri tās kopt un sekot līdzi mēbeļu stāvoklim.

Lamināta virsmas

Lamināta virsmas detaļu virsma ir cieta un izturīga. Virsmu ieteicams tīrīt ar mīkstu audumu vai sūkli. Var lietot siltu ūdeni vai vieglu ziepju šķidrumu. Nedrīkst lietot mazgāšanas līdzekļus, jo tie satur skābes, stiprus sārmus, kas var bojāt virsmu. Tāpat nedrīkst lietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt virsmu. Ja virsējais materiāla laminācijas slānis ir bojāts, mitrums var iekļūt dziļāk detaļā un bojāt to.

Akrila virsmas

Akrila virsmas materiāls ir ar spoguļspožu virsmu. Akrila virsmu kopšanai izmanto mikrošķiedru auduma drānu. Aizliegts izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt virsmu. Akrila fasēdes drīkst arī tīrīt ar mīkstu, mitru audumu. Izmantojot vieglu ziepjūdeni vai maigus mazgāšanas līdzekļus, detaļas noskalo ar ūdeni un noslauka ar sausu lupatiņu, lai neuzkrājas mitrums. Akrila fasādes var arī tīrīt ar speciāliem akrila materiāla virsmu tīrīšanas līdzekļiem.

Krāsotas MDF fasādes

Krāsotas MDF fasādes savu īsto krāsu un cietību ieņemt 3 nedēļas pēc to izgatavošanas. Virsmu kopšanai ir izmantojamas tikai mīkstas, sausas vai mitras lupatiņas. Nedrīkst lietot abrazīvus materiālus vai līdzekļus, jo tie var bojāt materiāla virsmu. Nav pieļaujama ūdens, karsta tvaika un karstu priekšmetu novietošana uz virsmām. Lai novērstu traipu rašanos uz virsmām, jebkādi produkti (it sevišķi krāsojoši) ir nekavējoties jānotīra.

Alumīnija rāmju stikla fasādes

Alumīnija rāmju stikla fasādes tīra ar vieglu ziepjūdeni vai stiklam paredzētiem tīrīšanas līdzekļiem. Pēc šādas virsmu tīrīšanas, tās ir jāskalo ar tīru ūdeni (temperatūra +20 līdz +60 C) un jānoslauka no ūdens, lai neveidojas pleķi. Alumīnija rāmji un stikls ir tīrāmi ar mīkstu audumu vai sūkli. Nav pieļaujami abrazīvo tīrīšanas līdzekļu pielietošana, jo var tikt saskrāpēta virsma.